Vlakglas
  1. Homepage
  2. Recycling
  3. Vlakglas Vlakglas

Vlakglas

Ruiten, isolatieglas, autoruiten en spiegels zijn voorbeelden van vlakglas. Veelal afkomstig uit onder meer kassen, gebouwen en auto’s. Vlakglas wordt bij Maltha aangeleverd via recycling schemes, milieustraten, bouwbedrijven, (kassen) ontmantelingsbedrijven, glaszetters en gespecialiseerde inzamelaars uit de automotive branche.

In 2002 opende Maltha in het Belgische Kaulille de eerste vlakglas-verwerkingsfabriek ter wereld. Inmiddels is deze fabriek verplaatst naar Lommel en verder uitgebreid. Hier worden alle soorten vlakglas opgewerkt tot uiteenlopende halffabricaten. De fabriek heeft een capaciteit van 200.000 ton netto product per jaar.

Type verontreinigingen

Vlakglas kan verschillende soorten verontreinigingen (stoorstromen) bevatten. Er zijn aan glas gerelateerde stoorstromen zoals bijvoorbeeld folie en metalen. Deze stoorstromen vormen een probleem voor het productieproces van nieuw glas en dienen daarom nauwkeurig te worden verwijderd. Andere niet aan glas gerelateerde vervuilingen zijn niet toegestaan in glasafval. Denk hierbij aan metaal, steen, hout, kunststof en rubber. Door het verschil in stoorstromen vraagt vlakglas een ander verwerkingsproces dan holglas.

Verwerking

Om al deze vreemde materialen te verwijderen, doorloopt het glas een keten van geavanceerde scheidingstechnieken. Zo passeren de delen onder andere magneten, zeven, cyclonen, Eddy Current-scheiders, laser- en cameratechnologie en zelfs röntgen-detectie. Het resultaat is een partij zuivere vlakglas-scherven. Dit vormt de basis voor waardevolle nieuwe glasproducten. Hiertoe werken we nauw samen met de vlakglasindustrie.

Acceptatie

Om glasafval goed te kunnen recyclen, moet de afvalstroom aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden noemen we acceptatievoorwaarden. Het gaat hierbij om richtlijnen die bepalen welke soort en vooral welke mate van vervuiling is toegestaan in het glasafval.

Bij een te hoge vervuilingsgraad kan het glasafval niet worden verwerkt en moet het worden afgekeurd. Afhankelijk van het type en de mate van vervuiling kan het afval anders geclassificeerd worden. Bijvoorbeeld als bouw- en sloopafval of als grof vuil. Het afval dient dan op een andere (duurdere) manier te worden verwerkt. Glasafval kan ook vervuild zijn met kristal en hittebestendig glas. De eigenschappen van deze twee specifieke glassoorten hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van nieuw glas. Kristal is glas met een enorm hoog gehalte aan loodoxide waardoor het niet is toegestaan om als grondstof voor nieuw glas te worden ingezet. Hittebestendig glas heeft een veel hogere smelttemperatuur. Daardoor is het ook niet geschikt als grondstof voor nieuw glas. Het kan zorgen voor kwaliteits- en veiligheidsproblemen in het productieproces.

De waarde van uw glasafval wordt dus voor een belangrijk deel bepaald door de mate van zuiverheid. Goede inzamelmiddelen en goed scheiden volgens de acceptatievoorwaarden lonen dus absoluut. Ook inzamelaars hanteren deze voorwaarden om de kwaliteit van uw afval vast te stellen. 

Acceptatievoorwaarden vlakglas 

Download


Aanvoer

Maltha heeft de mogelijkheid om glas te ontvangen middels vrachtwagen of per schip. Voor leveringen per vrachtwagen is het belangrijk dat het glas los gestort kan worden. In geval van levering per schip plannen we dit in zodat de boot ontladen kan worden.

Leveringen op een afwijkende manier zijn in overleg mogelijk. Wij verzoeken u daarvoor contact met ons op te nemen.