Holglas
  1. Homepage
  2. Recycling
  3. Holglas Holglas

Holglas

Flessen, potten, kommen en glazen zijn voorbeelden van holglas. Ook wel verpakkingsglas genoemd. Holglas is veelal afkomstig van gemeentelijke inzameling, milieustraten, de horecasector en retailers. Om holglas effectief en efficiënt te recyclen ontwikkelde Maltha in samenwerking met de TU Delft en diverse machinebouwers unieke geavanceerde verwerkingsinstallaties. Maltha heeft in haar fabrieken - in onder meer Heijningen en Emmen - capaciteit voor de verwerking van 1,3 miljoen ton holglas per jaar.

Kleur

Van wit glas kun je gekleurd glas maken, maar andersom is dat niet mogelijk. Wit glas is dan ook meer waard dan gemixt glas. Het scheiden van verpakkingsglas op kleur is daarom waardevol. Afvalinzamelaars gebruiken daarom containers en inzamelvoertuigen met gescheiden kleurcompartimenten.

Type verontreinigingen

Holglas kan verschillende soorten verontreinigingen (stoorstromen) bevatten. Er zijn aan glas gerelateerde stoorstromen zoals etiketten, deksels en kurken. Deze stoorstromen vormen een probleem voor het productieproces van nieuw glas en dienen daarom nauwkeurig te worden verwijderd. Andere niet aan glas gerelateerde vervuilingen zijn niet toegestaan in glasafval. Denk hierbij aan keramiek, steen, porselein, metalen en kunststoffen. 

Verwerking

Het glas doorloopt een keten van geavanceerde stappen om de verschillende stoorstromen te verwijderen. Zo passeren de scherven onder andere magneten, zeven, cyclonen, Eddy Current-scheiders, laser- en cameratechnologie en zelfs röntgen-detectie. Het resultaat is dat uiteindelijk iedere 1.000 kilo glas nog slechts 10 tot 25 gram vervuiling bevat.

Acceptatie

Om glasafval goed te kunnen recyclen, moet de afvalstroom aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden noemen we acceptatievoorwaarden. Het gaat hierbij om richtlijnen die bepalen welke soort en vooral welke mate van vervuiling is toegestaan in het glasafval.

Bij een te hoge vervuilingsgraad kan het glasafval niet worden verwerkt en moet het worden afgekeurd. Afhankelijk van het type en de mate van vervuiling kan het afval anders geclassificeerd worden. Bijvoorbeeld als bouw- en sloopafval of als grof vuil. Het afval dient dan op een andere (duurdere) manier te worden verwerkt. Glasafval kan ook vervuild zijn met kristal en hittebestendig glas. De eigenschappen van deze twee specifieke glassoorten hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van nieuw glas. Kristal is glas met een enorm hoog gehalte aan loodoxide waardoor het niet is toegestaan om als grondstof voor nieuw glas te worden ingezet. Hittebestendig glas heeft een veel hogere smelttemperatuur. Daardoor is het ook niet geschikt als grondstof voor nieuw glas. Het kan zorgen voor kwaliteits- en veiligheidsproblemen in het productieproces.

De waarde van uw glasafval wordt dus voor een belangrijk deel bepaald door de mate van zuiverheid. Goede inzamelmiddelen en goed scheiden volgens de acceptatievoorwaarden lonen dus absoluut. Ook inzamelaars hanteren deze voorwaarden om de kwaliteit van uw afval vast te stellen.

Acceptatievoorwaarden holglas 

Download

Aanvoer

Maltha heeft de mogelijkheid om glas te ontvangen middels vrachtwagen of per schip. Voor leveringen per vrachtwagen is het belangrijk dat het glas los gestort kan worden. In geval van levering per schip plannen we dit in zodat de boot ontladen kan worden.

Leveringen op een afwijkende manier zijn in overleg mogelijk. Wij verzoeken u daarvoor contact met ons op te nemen.