Holglas
  1. Homepage
  2. Recycling
  3. Holglas Holglas

Holglasrecycling

Glazen potten en flessen zijn voorbeelden van holglas, ook wel verpakkingsglas genoemd. Holglas is veelal afkomstig van gemeentelijke inzameling, milieustraten, de horecasector en retailers. Om holglas effectief en efficiënt te recyclen, ontwikkelde Maltha geavanceerde verwerkingsinstallaties. Maltha heeft in zijn fabrieken – in onder meer Heijningen (NB) en Emmen (DR) capaciteit voor de verwerking van 1,3 miljoen ton holglas per jaar.

Kleur

Van wit glas kun je gekleurd glas maken, maar andersom is dat niet mogelijk. Wit glas is dan ook meer waard dan gemixt glas. Het scheiden op kleur van verpakkingsglas afval is daarom waardevol.
Afvalinzamelaars gebruiken dus ook containers en inzamelvoertuigen met gescheiden kleurcompartimenten.

Type verontreinigingen

Holglas kan verschillende soorten verontreinigingen (stoorstromen) bevatten. Er zijn aan glas gerelateerde stoorstromen zoals etiketten, deksels en kurken. Deze stoorstromen vormen een probleem voor het productieproces van nieuw glas en dienen daarom nauwkeurig te worden verwijderd. Andere niet aan glas gerelateerde vervuilingen, zoals aardewerk kopjes of lampen, zijn niet toegestaan in glasafval.

Verwerking

Het ingezamelde glas doorloopt een keten van geavanceerde stappen om vervuiling te verwijderen. Zo passeren de scherven onder andere magneten, zeven, cyclonen, scheiders, laser- en cameratechnologie en zelfs röntgen-detectie. Het resultaat is dat iedere 1.000 kilo holglasproduct uiteindelijk nog slechts 10 tot 25 gram vervuiling bevat. Bekijk hier al onze holglasproducten.

De video hiernaast geeft je een impressie van holglasrecycling.

Recycling check

Recyclecheck Glazen Verpakkingen

Het KIDV heeft een nieuwe Recyclecheck voor glazen verpakkingen gelanceerd. De Recyclecheck bestaat uit een beslisboom met vragen en achtergrondinformatie. Hiermee kunnen bedrijven zelf beoordelen of de flessen en potten die ze als verpakking gebruiken, goed recyclebaar zijn.

Download de Recyclingcheck Glazen Verpakkingen