Recycling
  1. Homepage
  2. Recycling Recycling

Recycling

Glas is de perfecte grondstof voor nieuw glas. Het is eeuwig en voor 100% recyclebaar, zonder verlies aan kwaliteit. Glasafval is een typisch voorbeeld van de circulaire economie en bewijs dat afval daadwerkelijk niet hoeft te bestaan.

Dankzij de hoge kwaliteit glasscherven die we via geavanceerde verwerkingstechnieken bij Maltha produceren, zorgt de inzet van 1 kilo glasscherven voor een besparing van 1,2 kilo aan primaire grondstoffen. Met iedere 10% scherveninzet besparen glasfabrikanten ook nog eens tot 3% aan benodigde energie voor hun productieproces. Dat leidt tot een aanzienlijke besparing op de energiekosten en zorgt voor een CO2-besparing van maar liefst 0,67 kg per kilo ingezette gerecyclede glasscherven.

Behalve het glas, zetten we ook de verwijderde verontreiniging in voor nuttige nieuwe toepassingen. Met het restafval dat vrijkomt bij het zuiveren van het ingezamelde glas, wekken we duurzame energie op. Andere stoorstromen, zoals metalen en kunststoffen, gaan terug in de materiaalketen om weer als nieuwe grondstof te dienen. Zo geven we ál het afval een tweede leven, liefst in oneindige cycli.

 

De kringloop van glas

Tussen glasbak en glasfabriek doorloopt het glas een uitgebreid traject. Maar hoe maken we de cirkel daadwerkelijk rond?

Lees verder

Recycling check

Recyclecheck Glazen Verpakkingen

Het KIDV heeft een nieuwe Recyclecheck voor glazen verpakkingen gelanceerd. De Recyclecheck bestaat uit een beslisboom met vragen en achtergrondinformatie. Hiermee kunnen bedrijven zelf beoordelen of de flessen en potten die ze als verpakking gebruiken, goed recyclebaar zijn.

Download de Recyclingcheck Glazen Verpakkingen