1. Homepage
  2. Nieuws

Maltha opnieuw voor 3 jaar gecertificeerd op niveau 4 van de CO2 Prestatieladder

03 mei 2022

Maltha Glass

Glasrecycler Maltha heeft, net als de andere Nederlandse Renewi en Coolrec locaties, een succesvol hercertificeringstraject achter de rug waarbij is aangetoond dat voldaan wordt aan de eisen van niveau 4 van de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument dat bedrijven aanmoedigt om de CO2-uitstoot te meten én te beperken, binnen de bedrijfsvoering, projecten en in de keten.

De CO2-prestatieladder wordt vooral in Nederland gepromoot en toegepast bij openbare aanbestedingen waarbij aantoonbare inspanningen m.b.t. een verminderde CO2-uitstoot beloond worden in de vorm van een (fictieve) korting op de inschrijfprijs.

Kevin Bell, Managing Director Maltha: “ Renewi neemt haar verantwoordelijkheid om de positieve impact en de waarde creatie van onze bedrijfsactiviteiten te verhogen door de milieu-impact en de ecologische voetafdruk van onze bedrijfsvoering te beperken. Onze core business, het recyclen (in ons geval van glas), is op zich al heel duurzaam en bespaart veel CO2 voor onze klanten aan de voor-en achterzijde in de keten. Maar deze hercertificering maakt ook duidelijk dat Maltha dat ook nog eens op een heel duurzame manier doet.

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus, oplopend van niveau 1 naar 5. Om een bepaald niveau te behalen moet een organisatie en zijn projecten aan de gestelde eisen voldoen. Niveau 1 tot en met 3 heeft betrekking op de uitstoot en energie van de eigen organisatie en alle projecten. Op niveau 4 en 5 wordt naast de uitstoot en energie in de eigen organisatie ook de uitstoot en energie in de keten en sector meegenomen en wordt er mee gewerkt aan innovatie(projecten).

Het hercertificeren van de vierde certificatienorm kadert in Renewi’s duurzaamheidsstrategie om haar recycling activiteiten te blijven verduurzamen.